امروز: دوشنبه، 7 بهمن ماه 1398

مسابقات ورزشی جام اشا 1398

باشگاه ورزشی اردشیرهمتی کرمان

زمان بندی بازی های روز دوم - 29 امرداد

زمان بندی بازی های روز دوم، 29 امرداد، از جانب کمیته برگزاری اعلام شد.
برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید :