امروز: دوشنبه، 7 بهمن ماه 1398

مسابقات ورزشی جام اشا 1398

باشگاه ورزشی اردشیرهمتی کرمان

زمان بندی بازی های داخل سالن روز سوم، 30 امرداد اعلام گردید

زمان بندی بازی های داخل سالن، 30 امرداد ماه (روز سوم) از سوی کمیته برگزاری اعلام گردید.
برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید: