امروز: دوشنبه، 7 بهمن ماه 1398

مسابقات ورزشی جام اشا 1398

باشگاه ورزشی اردشیرهمتی کرمان

بازی های دور سوم و چهارم مسابقات شطرنج

حریفان دور سوم مسابقات شطرنج در 31 امرداد، ساعت 9:00، مشخص گردید.
لازم به ذکر است که دور چهارم در همان روز، 31 امرداد در ساعت 16:30 برگزار میشود.
برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید:

زمان بندی بازی های داخل سالن روز سوم، 30 امرداد اعلام گردید

زمان بندی بازی های داخل سالن، 30 امرداد ماه (روز سوم) از سوی کمیته برگزاری اعلام گردید.
برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید: