امروز: دوشنبه، 7 بهمن ماه 1398

مسابقات ورزشی جام اشا 1398

باشگاه ورزشی اردشیرهمتی کرمان

زمان بازی های فوتسال روز اخر، اول شهریور

زمان بازی های فوتسال برای روز اول شهریور مشخص گردید.
فینال نوجوانان : 8:00
فینال جوانان: 16:00
رده بندی بزرگسالان: 17:00
فینال بزرگسالان: 18:00
پس از اتمام بازی های روز چهارم تیم های راه یافته به این مسابقات اعلام میگردند.