امروز: دوشنبه، 7 بهمن ماه 1398

مسابقات ورزشی جام اشا 1398

باشگاه ورزشی اردشیرهمتی کرمان

برنامه زمان بندی مسابقات دارت - روز دوم 30 امرداد

پس از انجام باری های دور اول، با توجه به جدول دو حذفی که توسط کمیته دارت در محل تدارک دیده شده بود، مسابقات دور بعدی بلافاصله در محل مشخص و انجام گرفت.
در پایان روز افراد صعود کرده در قسمت برندگان و بازندگان مشخص گردیدند.
مسابقات در روز چهارشنبه 30 امرداد ادامه پیدا میکند که زمان بندی این مسابقات در ادامه مطلب آمده است: