امروز: دوشنبه، 7 بهمن ماه 1398

مسابقات ورزشی جام اشا 1398

باشگاه ورزشی اردشیرهمتی کرمان

آیین نامه مسابقات شطرنج یازدهمین دورهی جام اشا

آیین نامهی مسابقات شطرنج یازدهمین دورهی جام اشا از لینک زیر دانلود کنید

shatranj-chess.pdf [حجم: 189.68 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 51)