امروز: چهارشنبه، 22 آبانماه 1398

مسابقات ورزشی جام اشا 1398

باشگاه ورزشی اردشیرهمتی کرمان

آیین نامه مسابقات دارت

آیین نامه مسابقات دارت یازدهمین دورهی جام اشا از لینک زیر دانلود کنید

dart.pdf [حجم: 157.34 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 31)