امروز: جمعه، 4 بهمن ماه 1398

مسابقات ورزشی جام اشا 1398

باشگاه ورزشی اردشیرهمتی کرمان

آیین نامه برگزاری جام اشا

آیین نامهی اجرایی یازدهمین دورهی مسابقات جام اشا را از لینک زیر دانلود نمایید
0-aein-nameh.pdf [حجم: 194.13 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 151)