امروز: چهارشنبه، 22 آبانماه 1398

مسابقات ورزشی جام اشا 1398

باشگاه ورزشی اردشیرهمتی کرمان

آیین نامه برگزاری جام اشا

آیین نامهی اجرایی یازدهمین دورهی مسابقات جام اشا را از لینک زیر دانلود نمایید
0-aein-nameh.pdf [حجم: 194.13 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 149)